106 Географія. Географічні основи природокористування та регіонального і муніципального розвитку

Геолого-географічний факультет

Денна

Бакалавр (повна загальна середня освіта)

70

Ліцензований обсяг

₴24 998

Вартість на рік

3 р. 10м.

Термін навчання

130/100

Мінімальний конкурсний бал бюджет/контракт

Що потрібно для вступу?

на бюджетну та контрактну форму навчання

♦ Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2024Коефіцієнт
Українська мова 0.3
Математика 0.35
Історія України 0.35
на вибір 
Українська література  
Географія  
Іноземна мова 0.35
Біологія 0.35
Фізика 0.35
Хімія 0.35

АБО

Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2022 або 2023
Українська мова
Математика
Історія України
АБО 
Результати ЗНО 2021 р. 
Українська мова
Географія
Історія України або математика або іноземна мова або біологія або фізика або хімія

106 Географія; ОП Географічні основи природокористування та регіонального і муніципального розвитку - комплексні знання  сучасних умов регіональної політики розвитку територій, які  базуються на розумінні внутрішнього потенціалу і тенденцій територіального розвитку, формуванні місцевих конкурентних переваг, інтелектуальних можливостей території, що зумовлює нові підходи до вирішення місцевих  екологічних, соціальних та економічних питань, удосконалення управління суспільно-економічними процесами в регіоні. Студенти  здобувають навички аналізу, прогнозування та управління регіональним розвитком, включаючи оцінку природно-ресурсного та рекреаційно-туристичного потенціалу території, демографічної ситуації та ринку праці, рівня економічної, соціальної та природно-техногенної безпеки, якості життя населення,  раціоналізації управління природокористуванням в приморських смугах. Випускники працюють у різноманітних структурах державного, регіонального та міського управління, аналітичних центрах, у науково-дослідних та проектних державних і приватних установах, підприємствах сфери бізнесу.

ПРИМІТКИ

НМТ - національний мультипредметний тест

ЄВІ (ТЗНК - магістерський тест загальної навчальної компетентності - та іноземна мова (англ./нім./франц./ісп.)) - можуть бути зараховані бали 2023 р.

ЄФВВ - єдине фахове вступне випробування - бали 2024 р.

Можуть бути зараховані: бали НМТ 2023 або 2022 рр. або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з трьох конкурсних предметів передбачених Правилами прийому для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції)

Приймальна комісія

Top