Бібліотека

Керівний склад підрозділу

 • Директор – Подрезова Марина Олексіївна
 • Заступник директора з наукової роботи – Пружина Валентина Павлівна
 • Заступник директора з загальних питань – Суровцева Олена Володимирівна
 • Заступник директора з інноваційних технологій – Ременяк Владислав Васильович

Історична довідка

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова була заснована у 1817 р. як бібліотека Рішельєвського ліцею. Одними з перших книг бібліотеки були книги грецькою, латинською та французькою мовами, що придбали у Франції на кошти у розмірі 15 тис. франків, які пожертвував новому навчальному закладу в Одесі генерал-губернатор Новоросійського краю герцог Арман Емануель де Рішельє.

Після перетворення Рішельєвського ліцею в Імператорський Новоросійський університет, у 1865 р., бібліотека ліцею увійшла до складу університету як фундаментальна. За період свого 200-річного існування Наукова бібліотека ОНУ пройшла ряд перетворень. У період з 1920 по 1923 рр. вона була «Головною бібліотекою вищої школи», що очолювала мережу місцевих вузівських бібліотек. З 1923 по 1930 рр. – «Центральна наукова бібліотека м. Одеси», що обслуговувала всіх науковців міста. З 1930 по 1933 рр. бібліотека була адміністративно об’єднана з Одеською публічною бібліотекою під загальною назвою «Одеська державна наукова бібліотека». І нарешті, з відновленням університетів на Україні, в 1933 р. бібліотека відродилась як університетська й увійшла в структуру Одеського державного університету як одна з його складових частин.

З 1945 р. НБ ОНУ – науково-дослідна установа університету (Постанова Ради Народних Комісарів № 198 від 14 лютого 1945 р.).

З 1976 р. НБ – методичний центр вишівських бібліотек м. Одеси, а в 1987 р. одержує статус Зонального методичного центру бібліотек зво Півдня України, що здійснює допомогу та методичне керівництво 36 бібліотеками.

Сьогодні фонд бібліотеки нараховує близько 4 млн. примірників. Це – унікальні зібрання джерел інформації, що включають: книги, брошури, періодичні видання, видання на електронних носіях тощо. Виняткове науково-культурне значення мають іменні колекції (21 одиниця), які заповіли університету видатні вчені, державні діячі, ректори, професори. Особливу цінність має відділ періодики. Завдяки науковості та універсальності своїх фондів НБ ОНУ імені І. І. Мечникова на сьогодні є одним із найважливіших соціальних інститутів у регіоні.

НБ створює власний видавничий продукт. Це і книжкові видання: монографії, довідкові видання, біо- та бібліографічні покажчики тощо, і статті в наукових журналах та збірниках. Крім того НБ готує та видає періодичний науковий журнал «Бібліотечний Меркурій» (до 2019 р. – «Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство»), включений до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 1188 від 24.09.2020 р.). У міні-електронному журналі відкритого доступу «Biblio-Коллегіум» публікуються матеріали секції «Бібліотечно-бібліографічна справа», що є невід’ємною складовою щорічної Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ.

У 2010 р. було створено Репозитарій ОНУ як платформу для інтеграції у світовий інформаційний простір. Репозитарій було зареєстровано: у світовому реєстрі ROAR (Соутгемптонський університет, Великобританія), «Покажчику Репозитаріїв відкритого доступу» (Ноттінгемський університет, Великобританія), у Simple Metadata in Open Ukraine Archives (oai.org.ua) (Система пошуку у відкритих архівах України), у міжнародному реєстрі ISSN та отримано статус повноцінного відкритого електронного видання (2013), у якому можна публікувати результати досліджень як у першоджерелі нарівні з друкованими періодичними виданнями.

НБ в рамках участі ОНУ в Проекті сприяння академічної доброчесності в Україні з 2018 р. здійснює перевірку кваліфікаційних і наукових робіт на наявність плагіату.

Сьогодні Наукова бібліотека додержується інформаційної концепції розвитку бібліотеки, коли пріоритетом є інформаційна функція, а бібліотека розглядається як інформаційний заклад, який завдяки найновішим технічним засобам обробки інформації стає бібліотекою автоматизованою, яка пропонує свої послуги в мережевому режимі.

Наразі у арсеналі бібліотеки 135 комп’ютерів та 3 сервери; комп’ютеризовані внутрішні процеси та використовується спеціалізоване ПЗ - бібліотечна інформаційна система «Absotheque Unicode», впроваджена система автоматизованого обслуговування, надається можливість електронного замовлення.

У бібліотеці функціонують шість читальних залів: два універсальних, два тематичних – при відділі рідкісних видань і рукописів та зал суспільних наук; виділено індивідуальні місця для роботи, зали оснащені комп'ютерами з доступом до всіх електронних видань і баз даних, які є в наявності в бібліотеці, діє доступ до Wi-Fi. Відкрито зал для групових занять студентів, де організовуються семінари, лекції, заняття. Організована зона вільного спілкування, місця для самостійної роботи з власними гаджетами.

Напрямки наукових досліджень

 • участь у створенні Державного реєстру книжкових пам’яток України як складової частини Державного реєстру національного культурного надбання;
 • участь у створенні національної бібліографії України; репертуару української книги та періодики;
 • підготовка і видання наукових довідкових видань;
 • підготовка та видання наукового періодичного журналу «Бібліотечний Меркурій», що входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б» історичні науки);
 • комплексне вивчення історичних колекцій, реконструкція «розсіяних» колекцій;
 • дослідження з історії університету, бібліотеки та формування окремих колекцій;
 • краєзнавчі студії, біографічні дослідження, пов’язані з історією університету та їх бібліографічним забезпеченням;
 • створення та супроводження університетського репозитарію відкритого доступу як платформи для інтеграції у світовий інформаційний науковий простір;
 • проведення наукометричних та бібліометричних досліджень, моніторингу світових інформаційних ресурсів, збір та аналіз інформації про світові та національні рейтинги вузів; сприяння просуванню періодичних видань університету в наукометричні бази даних світу;
 • інформаційно-консультативна робота.

Наукометрична діяльність

 • супровід сайтів періодичних видань ОНУ на платформі OJS;
 • оцифрування та збереження електронних архівів;
 • розміщення електронних архівів у базах даних;
 • розподіл та присвоєння унікальних ідентифікаторів статей – Digital Object Identifier (DOI);
 • інформаційно-консультативний супровід в оформленні періодичних видань та публікацій згідно міжнародних та національних вимог;
 • популяризація результатів наукової діяльності шляхом просування періодичних видань у міжнародний науковий простір (національні та міжнародні проєкти, повнотекстові та реферативні бази даних, наукометричні ресурси);
 • моніторинг наукометричних даних щодо впливовості видань;
 • моніторинг публікаційної активності вчених та рейтингів університету.

Міжнародне співробітництво

Наукова бібліотека підтримує зв’язки з Дослідницьким центром польської бібліографії Естрейхерів Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), Університетом «Вища Антропологічна школа» (м. Кишинев, Молдова), Академічною бібліотекою Латвійського університету (м. Рига, Латвія), Бібліотекою Підляська імені Лукаша Гурницького (м. Белосток, Польща), в рамках договору Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Афінського національного університету імені Каподистрії з Філією Грецького Фонду Культури (м. Одеса).

Електронні ресурси Наукової бібліотеки

 1. Електронний каталог, електронне замовлення літератури
 2. Репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова
 3. Електронна бібліотека рідкісних видань
 4. Сайт наукового журналу «Бібліотечний Меркурій»
 5. Сайт електронного журналу «Biblio-колегіум»
 6. Імідж каталог
 7. Описи архівів
 8. Бази даних
 9. Віртуальні виставки
 10. Періодичні видання ОНУ
 11. Учбові та методичні матеріали
 12. Веб-ресурси – Інтернет-навігатор повнотекстових баз даних
 13. Дослідникам – вимоги щодо оформлення наукових публікацій
 14. Перелік публікацій співробітників НБ

Контактна інформація:

Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
тел: (048) 722 12 10, fax: (048) 722 12 44
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний сайт: lib.onu.edu.ua

Приймальна комісія

Top