014.07 Середня освіта (Географія)

Геолого-географічний факультет

Денна

Бакалавр (повна загальна середня освіта)

50

Ліцензований обсяг

₴24 998

Вартість на рік

3 р. 10м.

Термін навчання

130/100

Мінімальний конкурсний бал бюджет/контракт

Що потрібно для вступу?

на бюджетну та контрактну форми навчання

♦ Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2024Коефіцієнт
Українська мова 0.3
Математика 0.35
Історія України 0.35
на вибір 
Українська література 0.3
Географія 0.5
Іноземна мова 0.35
Біологія 0.35
Фізика 0.35
Хімія 0.35

АБО

Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2022 або 2023
Українська мова
Математика
Історія України
Бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів ОНУ імені І.І. Мечникова
АБО
Результати ЗНО 2021 р.
Українська мова та література
Географія
Історія України або математика або іноземна мова або біологія або фізика або хімія
Бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів ОНУ імені І.І. Мечникова

014.07 Середня освіта (Географія) - підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних учителів географії, які отримали базові та фундаментальні знання й уміння інноваційного предметно-професійного характеру, можуть їх застосовувати та продукувати нові знання для вирішення професійних завдань в закладах загальної середньої освіти нового типу. Формування загальних та професійних компетентностей, що забезпечують вільний доступ до працевлаштування та здобуття наступного рівня вищої освіти. Особливостями ОП 014.07 Середня освіта (Географія) є органічне поєднання в освітньому процесі предметної (ґрунтовні теоретичні знання та експериментальні уміння з географії), психолого-педагогічної (володіння інноваційними технологіями навчання географії) підготовки; поєднання теоретичного навчання з практичною спрямованістю підготовки фахівців. Студенти здобувають навички застосовувати основні принципи та методи географічних досліджень відповідно до основних концепцій та парадигм в географії, спроможність аналізувати особливості сучасного соціально- економічного розвитку країн і регіонів світу, застосовувати основні концепції, закони і загальні проблеми природокористування, спроможність моделювати, організовувати та контролювати процес навчання географії в школі, організовувати краєзнавчо-туристичну та природознавчо-екологічну роботу в ЗО.

ПРИМІТКИ

НМТ - національний мультипредметний тест

ЄВІ (ТЗНК - магістерський тест загальної навчальної компетентності - та іноземна мова (англ./нім./франц./ісп.)) - можуть бути зараховані бали 2023 р.

ЄФВВ - єдине фахове вступне випробування - бали 2024 р.

Можуть бути зараховані: бали НМТ 2023 або 2022 рр. або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з трьох конкурсних предметів передбачених Правилами прийому для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції)

Приймальна комісія

Top