053 Психологія

Факультет психології та соціальної роботи

Денна

Бакалавр (повна загальна середня освіта)

на контрактну або бюджетну форму навчання

150

Ліцензований обсяг

₴39 548

Вартість на рік

3 р. 10м.

Термін навчання

130/100

Мінімальний конкурсний бал бюджет/контракт

Що потрібно для вступу?

♦ Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2024Коефіцієнт
Українська мова 0.35
Математика 0.4
Історія України 0.25
на вибір 
Українська література 0.25
Географія 0.25
Іноземна мова 0.25
Біологія 0.4
Фізика 0.2
Хімія 0.2

АБО

Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2022 або 2023
Українська мова
Математика
історія України
АБО 
Результати ЗНО 2021 р. 
Українська мова та література
Математика
Історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія

Заочна

Бакалавр (повна загальна середня освіта)

на контрактну форму навчання

60

Ліцензований обсяг

₴28 998

Вартість на рік

4 р. 10м.

Термін навчання

100

Мінімальний конкурсний бал контракт

Що потрібно для вступу?

♦ Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2024Коефіцієнт
Українська мова 0.35
Математика 0.4
Історія України 0.25
на вибір 
Українська література 0.25
Географія 0.25
Іноземна мова 0.25
Біологія 0.4
Фізика 0.2
Хімія 0.2

АБО

Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2022 або 2023
Українська мова
Математика
історія України
АБО 
Результати ЗНО 2021 р. 
Українська мова та література
Математика
Історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія

Денна

Магістр

55

Ліцензований обсяг

₴52 548

Вартість на рік

1 р. 4м.

Термін навчання

100

Мінімальний бал з кожного предмету

Що потрібно для вступу?

на бюджетну та контрактну форму навчання

Тести єдиного вступного іспитуКоефіцієнт
ТЗНК та іноземна мова (ЄВІ) 0.2
предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології (на вибір вступника) (ЄФВВ) 0.6

Заочна

Магістр

70

Ліцензований обсяг

₴44 008

Вартість на рік

1 р. 4м.

Термін навчання

100

Мінімальний бал з кожного предмету

Що потрібно для вступу?

на контрактну форму навчання

Тести єдиного вступного іспитуКоефіцієнт
ТЗНК та іноземна мова (ЄВІ) 0.2
предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології (на вибір вступника) (ЄФВВ) 0.6

ОП зі спеціальності 053 «Психологія» містить: загальні та спеціальні компетентності; програмні результати навчання; тісний зв'язок теорії та практики, обсяг та термін навчання бакалаврів.

Це здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології; розуміти природу психічних явищ, поведінки; навички міжособистісної взаємодії, здатність проводити психологічне дослідження, аналізувати одержані результати, формулювати висновки, надавати рекомендації, здійснювати психологічну допомогу, психопрофілактичну діяльність, дотримуватись норм професійної етики, конкурентоспроможність. Випускники можуть здійснювати науково-дослідні роботи, психологічну діагностику, структурний аналіз особистості, надавати психологічну допомогу та консультативні послуги, працювати у психологічних службах; реабілітаційних центрах, в закладах освіти, органах внутрішніх справ, підприємствах всіх форм власності, відділах управління персоналом, органах влади, громадських і політичних організаціях.

ПРИМІТКИ

НМТ - національний мультипредметний тест

ЄВІ (ТЗНК - магістерський тест загальної навчальної компетентності - та іноземна мова (англ./нім./франц./ісп.)) - можуть бути зараховані бали 2023 р.

ЄФВВ - єдине фахове вступне випробування - бали 2024 р.

Можуть бути зараховані: бали НМТ 2023 або 2022 рр. або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з трьох конкурсних предметів передбачених Правилами прийому для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції)

Приймальна комісія

Top