033 Філософія

Факультет історії та філософії

Денна

Бакалавр (повна загальна середня освіта)

100

Ліцензований обсяг

₴32 998

Вартість на рік

3 р. 10м.

Термін навчання

130/100

Мінімальний конкурсний бал бюджет/контракт

Що потрібно для вступу?

на бюджетну та контрактну форму навчання

♦ Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2024Коефіцієнт
Українська мова 0.35
Математика 0.25
Історія України 0.4
на вибір 
Українська література 0.35
Географія 0.25
Іноземна мова 0.4
Біологія 0.2
Фізика 0.2
Хімія 0.2

АБО

Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2022 або 2023
Українська мова
Математика
Історія України
АБО 
Результати ЗНО 2021 р. 
Українська мова та література
Історія України
Математика або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія

Заочна

Бакалавр (повна загальна середня освіта)

100

Ліцензований обсяг

₴15 498

Вартість на рік

4 р. 10м.

Термін навчання

100

Мінімальний конкурсний бал контракт

Що потрібно для вступу?

на контрактну форму навчання

♦ Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2024Коефіцієнт
Українська мова 0.35
Математика 0.25
Історія України 0.4
на вибір 
Українська література 0.35
Географія 0.25
Іноземна мова 0.4
Біологія 0.2
Фізика 0.2
Хімія 0.2

АБО

Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2022 або 2023
Українська мова
Математика
Історія України
АБО 
Результати ЗНО 2021 р. 
Українська мова та література
Історія України
Математика або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія

Денна

Магістр

20

Ліцензований обсяг

₴35 998

Вартість на рік

1 р. 4м.

Термін навчання

100

Мінімальний бал з кожного предмету

Що потрібно для вступу?

на бюджетну та контрактну форму навчання

Тести єдиного вступного іспитуКоефіцієнт
ТЗНК та іноземна мова (ЄВІ) 0.2
Іспит за фахом 0.6

Заочна

Магістр

20

Ліцензований обсяг

₴28 978

Вартість на рік

1 р. 4м.

Термін навчання

100

Мінімальний бал з кожного предмету

Що потрібно для вступу?

на контрактну форму навчання

Тести єдиного вступного іспитуКоефіцієнт
ТЗНК та іноземна мова (ЄВІ) 0.2
Іспит за фахом 0.6

033 «Філософія» - це сучасна підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері філософії та гуманітаристики, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають системне опанування основ філософії, обізнаність в існуючих філософських традиціях, ученнях, методологіях, застосування теорій і методів філософії; здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері філософії, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань з філософії та професійної практики. Випускники ОНУ імені І. І. Мечникова за спеціальністю 033 «Філософія» можуть працювати у науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; в органах державної влади та місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних та культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

ПРИМІТКИ

НМТ - національний мультипредметний тест

ЄВІ (ТЗНК - магістерський тест загальної навчальної компетентності - та іноземна мова (англ./нім./франц./ісп.)) - можуть бути зараховані бали 2023 р.

ЄФВВ - єдине фахове вступне випробування - бали 2024 р.

Можуть бути зараховані: бали НМТ 2023 або 2022 рр. або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з трьох конкурсних предметів передбачених Правилами прийому для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції)

Приймальна комісія

Top