035.055 Філологія. перша - французька

Факультет романо-германської філології

Романські мови та літератури (переклад включно)

Денна

Бакалавр (повна загальна середня освіта)

30

Ліцензований обсяг

₴39 998

Вартість на рік

3 р. 10м.

Термін навчання

130/100

Мінімальний конкурсний бал бюджет/контракт

Що потрібно для вступу? 

на контрактну та бюджетну форму навчання

♦ Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2024Коефіцієнт
Українська мова 0.4
Математика 0.3
Історія України 0.3
на вибір
Українська література 0.4
Географія 0.3
Іноземна мова 0.4
Біологія 0.2
Фізика 0.2
Хімія 0.2

АБО

Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2022 або 2023
Українська мова
Математика
Історія України
АБО 
Результати ЗНО 2021 р. 
Українська мова та література
Іноземна мова
Історія України або математика або біологія або географія або фізика або хімія

Денна

Магістр

9

Ліцензований обсяг

₴52 548

Вартість на рік

1 р. 4м.

Термін навчання

100

Мінімальний бал з кожного предмету

Що потрібно для вступу?

на бюджетну та контрактну форму навчання

Тести єдиного вступного іспитуКоефіцієнт
ТЗНК та іноземна мова (ЄВІ) 0.2
Іспит за фахом 0.6

Спеціальність 035 Філологія спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька – це гармонійне поєднання традицій європейської класичної вищої гуманітарної філологічної освіти і освіти прикладної, іноваційної, орієнтованої на формування кваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця з високим ступенем адаптивності до вимог сучасного глобалізованого ринку праці. Це логічно збалансована система професійно орієнтованих і загальногуманітарних теоретичних дисциплін з широкою вибірковою компонентою для забезпечення особистої освітньої траєкторії та здобуття необхідних професійних навичок під час педагогічної та перекладацької практик з урахуванням перспектив подальшого працевлаштування. Це також участь у міжнародних програмах академічної мобільності, освітніх, наукових, культурних проєктах Університетської Агенції Франкофонії (AUF) та ін. Випускники Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за спеціалізацією 035.055 можуть працювати: викладачами французької та англійської мов і зарубіжної літератури в закладах середньої і вищої освіти; перекладачами у видавництвах, спілках, фундаціях, музеях, мистецьких і культурних центрах та інших установах і організаціях з потребою у перекладацьких послугах; туристичними гідами; менеджерами державних і приватних компаній і підприємств, а також можуть продовжувати освіту в зарубіжних університетах та обирати кар’єру науковця-дослідника.

ПРИМІТКИ

НМТ - національний мультипредметний тест

ЄВІ (ТЗНК - магістерський тест загальної навчальної компетентності - та іноземна мова (англ./нім./франц./ісп.)) - можуть бути зараховані бали 2023 р.

ЄФВВ - єдине фахове вступне випробування - бали 2024 р.

Можуть бути зараховані: бали НМТ 2023 або 2022 рр. або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з трьох конкурсних предметів передбачених Правилами прийому для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції)

Приймальна комісія

Top