035.041 Філологія. перша - англійська

Факультет романо-германської філології

Германські мови та літератури (переклад включно)

Денна

Бакалавр (повна загальна середня освіта)

190

Ліцензований обсяг

₴39 998

Вартість на рік

3 р. 10м.

Термін навчання

130/100

Мінімальний конкурсний бал бюджет/контракт

Що потрібно для вступу?

на контрактну та бюджетну форму навчання

♦ Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2024Коефіцієнт
Українська мова 0.4
Математика 0.3
Історія України 0.3
на вибір
Українська література 0.4
Географія 0.3
Іноземна мова 0.4
Біологія 0.2
Фізика 0.2
Хімія 0.2

АБО

Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2022 або 2023
Українська мова
Математика
Історія України
АБО 
Результати ЗНО 2021 р. 
Українська мова та література
Іноземна мова
Історія України або математика або біологія або географія або фізика або хімія

Заочна

Бакалавр (повна загальна середня освіта)

185

Ліцензований обсяг

₴28 998

Вартість на рік

4 р. 10м.

Термін навчання

100

Мінімальний конкурсний бал контракт

Що потрібно для вступу?

на контрактну форму навчання

♦ Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2024Коефіцієнт
Українська мова 0.4
Математика 0.3
Історія України 0.3
на вибір 
Українська література 0.4
Географія 0.3
Іноземна мова 0.4
Біологія 0.2
Фізика 0.2
Хімія 0.2

АБО

Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2022 або 2023
Українська мова
Математика
Історія України
АБО 
Результати ЗНО 2021 р. 
Українська мова та література
Іноземна мова
Історія України або математика або біологія або географія або фізика або хімія
Мін. бал рекомендованих на бюджет
2021 190.3 
2020 188.8
Мін. бал зарахованих на контракт
2021 119.6
2020  112.8

Денна

Магістр

20

Ліцензований обсяг

₴52 548

Вартість на рік

1 р. 4м.

Термін навчання

100

Мінімальний бал з кожного предмету

Що потрібно для вступу?

на бюджетну та контрактну форму навчання

Тести єдиного вступного іспитуКоефіцієнт
ТЗНК та іноземна мова (ЄВІ) 0.2
Іспит за фахом 0.6

Заочна

Магістр

20

Ліцензований обсяг

₴46 138

Вартість на рік

1 р. 4м.

Термін навчання

100

Мінімальний бал з кожного предмету

Що потрібно для вступу?

на контрактну форму навчання

Тести єдиного вступного іспитуКоефіцієнт
ТЗНК та іноземна мова (ЄВІ) 0.2
Іспит за фахом 0.6

Освітньо-професійна програма «035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – це забезпечення якісної підготовки фахівців, в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу, викладання мов. Програма базується на сучасних наукових знаннях теоретичної і прикладної лінгвістики, літературознавства, перекладознавства, педагогіки, психології, проблем впровадження інноваційних методів, інформаційно-комунікаційних технологій навчання англійської та другої іноземної мов. Це гармонійне поєднання традицій класичної вищої гуманітарної філологічної освіти і освіти прикладної, орієнтованої на формування конкурентоспроможного фахівця, який володіє високим ступенем адаптивності до умов сучасного ринку праці. Випускники ОНУ імені І. І. Мечникова за спеціальністю «035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» можуть працювати викладачами в університетах, гімназіях, ліцеях, коледжах, державних та приватних школах, перекладачами, туристичними гідами, науковцями у науково-дослідних центрах, менеджерами державних та приватних устанок, журналістами у ЗМІ та ін., а також продовжувати освіту в зарубіжних університетах.

ПРИМІТКИ

НМТ - національний мультипредметний тест

ЄВІ (ТЗНК - магістерський тест загальної навчальної компетентності - та іноземна мова (англ./нім./франц./ісп.)) - можуть бути зараховані бали 2023 р.

ЄФВВ - єдине фахове вступне випробування - бали 2024 р.

Можуть бути зараховані: бали НМТ 2023 або 2022 рр. або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з трьох конкурсних предметів передбачених Правилами прийому для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції)

Приймальна комісія

Top