014.07 Середня освіта (Географія)

Геолого-географічний факультет

Денна

Бакалавр (повна загальна середня освіта)

50

Ліцензований обсяг

₴19 998

Вартість на рік

3 р. 10м.

Термін навчання

130/100

Мінімальний конкурсний бал бюджет/контракт

Що потрібно для вступу?

 

на контрактну форму навчання

Лише Мотиваційний лист

на бюджетну форму навчання

Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2023Коефіцієнт
Українська мова 0.3
Математика 0.35
на вибір 
Історія України 0.35
Іноземна мова 0.35
Біологія 0.35
Фізика 0.35
Хімія 0.35

АБО

Тестовий бал з національного мультипредметного тесту за 2022Коефіцієнт
Українська мова 0.3
Математика 0.35
Історія України 0.35
Бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів ОНУ імені І.І. Мечникова
АБО
Результати ЗНО 2020-2021 рр.
Українська мова та література 0.3
Географія 0.38
Історія України або математика або іноземна мова або біологія або фізика або хімія 0.2
Бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів ОНУ імені І.І. Мечникова  

014.07 Середня освіта (Географія) - підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних учителів географії, які отримали базові та фундаментальні знання й уміння інноваційного предметно-професійного характеру, можуть їх застосовувати та продукувати нові знання для вирішення професійних завдань в закладах загальної середньої освіти нового типу. Формування загальних та професійних компетентностей, що забезпечують вільний доступ до працевлаштування та здобуття наступного рівня вищої освіти. Особливостями ОП 014.07 Середня освіта (Географія) є органічне поєднання в освітньому процесі предметної (ґрунтовні теоретичні знання та експериментальні уміння з географії), психолого-педагогічної (володіння інноваційними технологіями навчання географії) підготовки; поєднання теоретичного навчання з практичною спрямованістю підготовки фахівців. Студенти здобувають навички застосовувати основні принципи та методи географічних досліджень відповідно до основних концепцій та парадигм в географії, спроможність аналізувати особливості сучасного соціально- економічного розвитку країн і регіонів світу, застосовувати основні концепції, закони і загальні проблеми природокористування, спроможність моделювати, організовувати та контролювати процес навчання географії в школі, організовувати краєзнавчо-туристичну та природознавчо-екологічну роботу в ЗО.

Приймальна комісія

  • Адреса: Французький бульвар 24/26
  • Тел: (+38-0482) 68-12-84
  • Тел: (+38-0482) 68-18-58
  • Тел: (+38-093) 755-78-24
Top